среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie plot PVC na plot i furtkę sztachetowa nie zada zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Stawianie plot z Winylu na plot i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu do urzędu nie licząc kilku przypadków.

Balaski z plastiku na plot i bramkę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma sąsiadującymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów obok prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji oraz proponowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do budowy sztachety z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, gdy planowane sztachety z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet jest nieadekwatne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku kiedy proponowane sztachety z PCV na plot i bramkę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий